pahala dan dosa

pahala dan dosa

kalau difikir termasuk sombong ketika menggantungkan Allah terhadap pahala dan dosa kita, kok seperti rahmad Allah berkurang kar...